Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Blaasontsteking

Blaasontsteking is eigenlijk een ontsteking van het slijmvlies van de blaas, maar ook een ontsteking van de lagere urinewegen wordt een blaasontsteking genoemd. De bacteriën die de ontsteking veroorzaken kunnen via de bloedsomloop of, wat veel vaker voorkomt,via de urinebuis tot de blaas doordringen. 
Vrouwen hebben een kortere urinebuis dan mannen, waardoor vrouwen gevoeliger zijn voor een urineweg infectie dan mannen.  Bij mannen kan een vergrote prostaat de afvoer van urine belemmeren. Ook een uitzakking van de blaas kan dit veroorzaken (dit laatste kan ook een oorzaak zijn bij vrouwen). Bewegingsverlies aan het bekken, de wervelkolom, darmen of organen in het bekken kunnen leiden tot  doorbloedingsstoornissen. Het is belangrijk om deze bewegingsverliezen op te lossen en de doorbloeding en bezenuwing te stimuleren. Hierdoor wordt zowel de functie van het bewegingsstelsel als de daar gelegen organen verbeterd. Als gevolg van een verkleving van bijvoorbeeld de blaas en zijn regio ontstaat een bewegingsverlies.
Hierdoor kan na de toiletgang een residu in de blaas achterblijven. Met als mogelijk gevolg dat bacteriën gaan woekeren en een blaasontsteking de kop opsteekt.
Doorbloedingsstoornissen door een verkleving in de blaasregio maken ook de kans op een infectie groter. De osteopaat kan hierbij uitkomst bieden door de blaas zelf en de organen eromheen met zachte technieken te mobiliseren. Hierdoor wordt de blaaslediging verbeterd en de doorbloeding (cq ontstekingsremming) bevorderd. Daarnaast is het van belang bepaalde leefregels in acht te nemen, ook hierover zal de
osteopaat u adviseren. Ook zal gekeken worden of bepaalde voedingssupplementen en voedingsadviezen u kunnen helpen het  enezingsproces te versnellen en trachten herhaling van de klachten te voorkomen.