Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Burn out /chronische vermoeidheid

Of iemand overspannen of burn-out raakt, hangt af van de persoon en de situatie. De situatie alleen is in ieder gaval niet doorslaggevend bij het ontstaan van stress. Zeker zo belangrijk is de vraag hoe iemand tegen die situatie aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijkheid: iedereen reageert anders op stress. 
Bijvoorbeeld een reorganisatie op het werk kan de de ene persoon veel spanningsklachten geven terwijl een ander er zich niet druk over maakt. Mensen die risico op overspannenheid of burn-out hebben, hebben vaak de volgende persoonlijkheidskenmerken; slecht gevoelens kunnen uiten, moeilijk om hulp vragen, kunnen geen “nee”zeggen, zijn perfectionistisch en zijn negatief over hun eigen prestaties. Ook loopt het risico op overspannenheid of burn-out op als omstandigheden zich opstapelen. 
De klachten die dan ontstaan kunnen van psychische of lichamelijke aard zijn, zoals bijvoorbeeld niet meer tot rust kunnen komen, men voelt zich opgejaagd, prikkelbaar, futloos, slecht slapen, spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, maag- en darmstoornissen, verminderde weerstand en nog veel meer. De osteopaat zal proberen de mogelijke oorzaken samen met u op te sporen en deze met u doornemen: wat valt er te veranderen en waar moet u zelf aan gaan werken.

Verder kan de osteopaat gaan werken aan de lichamelijke klachten die zijn ontstaan door middel van behandeling van spieren, gewrichten en organen. Door op het “cranio-sacraal systeem” (hersen- en ruggenmergvlies)  te werken kan hij invloed uitoefenen op de hoofdpijn, de psychische gesteldheid en het serotonine niveau. Dit laatste is een stofje in onze hersenen dat er voor zorgt dat we ons gelukkig en tevreden voelen. Middels de cranio-sacrale behandeling worden de hersenen gestimuleerd om meer van dit stofje aan te maken. Daarnaast kan overwogen worden om door middel van voedingssupplementen dit proces te stimuleren. Verder kan door de langdurige overbelasting van het lichaam, de bijnier de productie van het hormoon “adrenaline” gaan verminderen. Adrenaline zorgt ervoor dat we alert en productief blijven. Als de bijnier echter te lang, te veel van dit hormoon moet produceren dan stagneerd vanzelf de productie en voelt men zich moe en futloos. De osteopaat kan met bepaalde technieken de bijnier stimuleren en de adrenaline productie met bepaalde supplementen tijdelijk ondersteunen, waardoor de patiënt sneller zal herstellen.

Zo heeft een osteopaat een aantal handvaten en mogelijkheden die het herstel proces bespoedigen.