Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Kiss-syndroom/afgeplatte schedel

(plagiocephalie) voorkeurshouding

Het KISS-syndroom (een afkorting van 'Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen')wordt veroorzaakt door een blokkering van het hoge nekwervel- en schedelbasis gebied. Dit kan stoornissen in de symmetrische ontwikkelingen van een kind tot gevolg hebben. Bij kinderen en ook bij volwassenen geven blokkeringen van het hoge nekwervelgebied steeds problemen. Jonge baby's bewegen reflexmatig. Met het vorderen van de leeftijd worden deze bewegingen (de motoriek) complexer. Deze bewegingsreflexen worden voor een groot deel opgewekt door nekbewegingen. Bij een gezonde baby ontwikkelen de linker en de rechter lichaamshelft zich gelijkmatig (symmetrisch). Een scheve stand van de bovenste nekwervel(s) heeft tot gevolg dat de zuigeling regelmatig overstrekt of met een scheve verdraaide nek ligt. Deze scheefheid zet zich voort over de gehele romp tot in het bekken en heupgewricht. Door een aanhoudende scheve en overstrekte houding krijgt de baby een scheef hoofdje. Ook door het steeds liggen op dezelfde zijde (voorkeursrotatie) kan een afvlakking van de schedel ontstaan. Het is belangrijk om bij een afvlakking op de juiste plaats te behandelen. Hoe eerder, des te beter, juist omdat de schedel dan nog vervormbaar is. Dankzij de behandeling van de osteopaat zal de mobiliteit van de schedelbotten toenemen. Naarmate het kind ouder wordt, vermindert de afvlakking van de schedel dan vaak in zijn geheel.