Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Leer-, gedrags- en concentratieproblemen (o.a. ADHD en PDD -NOS)

Kinderen met leer-,gedrag en concentratieproblemen worden tegenwoordig al snel geclassificeerd als ADHD kinderen of kinderen met PDD-NOS. Soms wordt zelfs de term autisme gehanteerd. Vroeger kregen al deze kinderen met neuropsychiatrische stoornissen de diagnose
MBD(Minimal Brain Dysfunction). Al deze aandoeningen hebben raakvlakken met elkaar, maar zijn toch ook weer verschillend van elkaar. Voor nadere specificatie van overeenkomsten en verschillen, verwijs ik naar andere literatuur. Algemeen kan men stellen dat een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen tot gevolg  heeft dat het verwerken van informatie op hersenniveau niet optimaal verloopt en er
gedragsstoornissen kunnen ontstaan. Denk hierbij aan o.a. impulsiviteit, hyperactiviteit, (non)verbale communicatie stoornissen en achterstanden op emotioneel, sociaal en motorisch gebied. Hier worden deze aandoeningen in één categorie behandeld omdat de te behandelen oorzaken binnen het werkgebied van de osteopaat nagenoeg identiek zijn. De osteopaat zal met bepaalde oefeningen
trachten te ontdekken waar en waarom er binnen de hersenen belangrijke zenuwbanen niet of onvolledig zijn aangelegd, waardoor de hersenen niet optimaal kunnen functioneren. 
Deze oorzaken kunnen heel divers zijn: een geboorte trauma, slechte voeding, allergieën, candida infecties, virale infecties, een zware metalen belasting van het zenuwstelsel, gevolgen van een vaccinatie of een tekort aan bepaalde (essentiële) voedingsstoffen. Als er ten gevolge van een geboorte trauma een blokkade ontstaat in het cranio-sacrale systeem(hersen- en ruggemergvlies) is dat door de osteopaat te voelen en kan
hij met zachte technieken deze blokkades vrijmaken. Zo wordt de doorbloeding van de hersenen weer geoptimaliseerd en kunnen deze zich beter ontwikkelen. De genoemde infecties of voedingsstoffen tekorten kunnen ook door hem behandeld en of gesupplementeerd worden.

Zo kan de osteopaat een belangrijke bijdrage leveren in de verbetering van deze leer- en gedragsproblematiek.