Osteopathiepraktijk
 Cuypers

RSI klachten

RSI  staat voor “Repetitive Strain Injury”. Dit is een Engelse benaming voor overbelastings klachten ontstaan door een veelvuldig herhaalde beweging. Een bekende oorzaak van RSI klachten is o.a. intensief computergebruik. Denk maar eens aan de vele en langdurige computerwerkzaamheden en de metselaar die de hele dag honderden stenen blijft leggen.  Maar tegenwoordig ook vaak voorkomend zijn de klachten in polsen en handen ten gevolge van het sms’sen, whats appen enzovoort.

Deze overbelasting wordt vaak in de hand gewerkt  door een verkeerde werkhouding; de osteopaat zal dan ook de werkhouding met u doornemen en eventueel corrigeren, “pauzes” in de werkzaamheden bespreken en eventuele aanpassingen in de werkplek. Door de overbelasting zullen er zich afvalstoffen in het bindweefsel, spieren, pezen en gewrichten van het betroffen lichaamsdeel gaan ophopen. Hierdoor ontstaat er een verzuring in dit gebied. Verzuurd bind- of spierweefsel gaat pijn veroorzaken en uiteindelijk ontstekingsreacties oproepen.

Het is dus zaak allereerst de oorzaak van de overbelasting (werkhouding, werkplek en dergelijke) te analyseren en te verbeteren. Vervolgens moet de
doorbloeding van de weefsels in de betrokken regio worden geoptimaliseerd, zodat de ontstekingsreacties kunnen herstellen en de verzuring van de weefsels kunnen verdwijnen.

Door een verminderde doorbloeding van de spieren en pezen kunnen RSI-klachten ontstaan. De osteopaat kan deze doorbloeding verbeteren
door de mobiliteit lokaal ( in hand, pols en elleboog) te herstellen maar ook door de algemene mobiliteit (van de nek, schouder en schoudergordel) te
verbeteren. Hierdoor zal ook de bezenuwing van het betreffende lichaamsdeel zich gaan verbeteren, waardoor de belastbaarheid van de spieren en pezen en gewrichten wordt verhoogd en zo recidief van de klachten zal worden voorkomen.