Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Rugklachten en nekklachten zijn vaak te verhelpen.

De lage rug staat in directe verbinding met het bekken, het heiligbeen en de onderste ledematen. De lage rug zal bijvoorbeeld bewegingsverliezen van het heiligbeen of het bekken proberen op te vangen en omgekeerd. Het komt ook voor dat de doorbloeding en de bezenuwing van de verschillende regio’s zijn verminderd. Hierdoor kan op langere termijn een zwakke zone ontstaan in de rug met klachten als gevolg. Ook door bewegingsverliezen van de organen kunnen klachten ontstaan. Dit komt doordat organen direct in verbinding staan met spieren, vliezen, pezen en banden die hun aanhechtingsplaatsen op de rug, het bekken en/of heiligbeen hebben. Als er door een verkleving een bewegingsverlies ontstaat van bijvoorbeeld de dunne darm, dan kan deze verkleving verkeerde trekkrachten gaan uitoefenen op het heiligbeen en de lendenwervels, omdat hij aan deze structuren is “opgehangen”. 
Zo kan uiteindelijk een lendenwervel komen vast te zitten en kan pijn gaan veroorzaken. Door de verkleving los te maken en de wervel te corrigeren wordt het probleem definitief opgelost. De osteopaat kan de primaire oorzaak (in ons voorbeeld de verkleving) opsporen, waardoor de rugklachten verdwijnen.

Een andere regio waar zich veel klachten uiten, is de nek. De oorzaak bevindt zich echter vaak ergens anders in het lichaam. Bewegingsbeperkingen in de buik- en borstorganen geven spanningen in de vliezen die hier omheen liggen. Het zenuwstelsel neemt deze spanningen waar en stuurt deze signalen onder andere door naar de nek. Hierdoor ontstaat een lokale ontregeling: spieren in de nek spannen op waardoor de nekwervels gefixeerd
raken. De spierspanning en de gefixeerde nekgewrichtjes kunnen voor pijn zorgen. Na het vinden van de oorzaak kan de osteopaat de nekklachten uitstekend behandelen.