Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Stressklachten

In de huidige veeleisende samenleving komen stressklachten veel voor. Stress is een normaal verschijnsel dat hoort bij het leven. Stress en ontspanning moeten echter in evenwicht zijn om op de lange duur een lichamelijke en psycho-emotionele stabiliteit te creeëren. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Raak je deze balans kwijt dan gaan er op den duur klachten ontstaan die van psychische of lichamelijke aard kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld niet meer tot rust kunnen komen, men voelt zich opgejaagd, prikkelbaar, futloos, slecht slapen, spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, maag- en darmstoornissen, verminderde weerstand en nog veel meer. De osteopaat zal proberen de mogelijke oorzaken samen met u op te sporen en deze met u doornemen: wat valt er te veranderen en waar moet u zelf aan gaan werken.

Verder kan de osteopaat gaan werken aan de lichamelijke klachten die zijn ontstaan door middel van behandeling van spieren, gewrichten en organen. Door op het “cranio-sacraal systeem” (hersen- en ruggenmergvlies)  te werken kan hij invloed uitoefenen op de hoofdpijn, de psychische gesteldheid en het serotonine niveau. Dit laatste is een stofje in onze hersenen dat er voor zorgt dat we ons gelukkig en tevreden
voelen. Middels de cranio-sacrale behandeling worden de hersenen gestimuleerd om meer van dit stofje aan te maken. Daarnaast kan overwogen worden om door middel van voedingssupplementen dit proces te stimuleren. Verder kan de disbalans in het lichaam en de geest op lange termijn leiden tot een overbelasting van het systeem, waardoor de bijnier de productie van het hormoon “adrenaline” gaat verminderen. Adrenaline zorgt ervoor dat we alert en productief blijven. Als de bijnier echter te lang, te veel van dit hormoon moet produceren dan stagneert vanzelf de productie en voelt men zich moe en futloos. De osteopaat kan met bepaalde technieken de bijnier stimuleren en de adrenaline productie met bepaalde supplementen tijdelijk ondersteunen, waardoor de patiënt sneller zal herstellen. Zo heeft een osteopaat een aantal handvaten en mogelijkheden die het herstel proces bespoedigen.