Osteopathiepraktijk
 Cuypers

Tinitus

Tinnitus of fantoomgeluid, soms ook oorsuizingen genoemd, is een aandoening die gepaard gaat met het horen van een sisfluit, brom- of pieptonen in één of beide oren. Deze waarneming wordt vooral gedaan als er geen of weinig omgevingsgeluid is en kan zo luid zijn dat het horen wordt belemmerd. Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben er last van.

Zo’n 30 procent van de volwassenen boven de 60 jaar krijgen er last van, maar ook jongeren kunnen het krijgen. Soms gaat het gepaard met slechthorendheid en soms met overgevoeligheid voor geluid. 
De oorzaken van tinnitus zijn zeer divers; van gehoorschade tot stress, trauma, medicatie, CVA, middenoorontsteking, ziekte van Menière en soms ( in 40 procent van de gevallen) vindt men helemaal geen oorzaak. 
In de osteopathie kunnen we op een paar van deze oorzaken inspelen en zo verlichting van de klachten tot stand brengen. Als uit het osteopatisch onderzoek blijkt dat er bij de tinnituspatiënt een virale dan wel bacteriële ontsteking in de gehoorgangen of op het evenwichtsorgaan zit, kan de osteopaat dit euvel gaan aanpakken. Zo’n ontsteking hoeft geeneens als oorontsteking gediagnosticeerd te zijn maar kan sluimerend, zonder echte
ontstekingsverschijnselen toch aanwezig zijn. Aldus kan zo de werking van het gehoororgaan verstoord raken. De osteopaat zal op zoek gaan naar de oorzaak van de ontsteking. Deze kan op heel andere plaatsen in het lichaam gelegen zijn als waar de klacht zich bevind(b.v. in de darmen). Als de algemene weerstand van de patiënt  toeneemt zal hij zelf de ontsteking beter te lijf kunnen gaan. 

Tevens is het mogelijk om daarnaast te werken met natuurlijke antivirale of antibacteriële middelen, welke het genezingsproces kunnen versnellen. Ook kan het zijn dat de oorzaak ligt in een verminderde doorbloeding of slechtere ventilatie van de slijmvliezen van de gehoorgangen. De doorbloeding en ventilatie wordt voor een groot gedeelte bepaald door de beweeglijkheid van de schedelbotten(craniaal ritme). Deze bewegingen zijn door de osteopaat te voelen en eventuele blokkades zijn door hem te verhelpen. 
Door bewegingsverliezen, de doorbloeding en de bezenuwing van de oorregio op deze wijze te behandelen, neemt de kans op genezing toe. Zeker wanneer dit gebeurt in combinatie met een verbetering van leefgewoonte in de vorm van voedingscorrecties en meer lichaamsbeweging.